کتاب شوک الکتریسیته

اثر نیک آرنولد از انتشارات پیدایش - مترجم: محمود مزینانی-داستان علمی تخیلی

شوک الکتریسیته، فیوز شما را خواهد پراند! آیا دلتان می‌خواهد دریابید که:
- مارماهی الکتریکی، چگونه می‌تواند شما را دچار برق گرفتگی‌ای ناخوشایند کند؟
- چگونه الکتریسیته باعث تداوم تپیدن قلب شما می‌شود؟
- کدام دانشمند به چشم‌های خودش شوک‌الکتریکی وارد کرد؟

اگر فکر می‌کنید توان رویارویی با جنبه‌های ناخوشایند علوم را دارید، پس این کتاب را بخوانید تا کلید برخی از واقعیت‌های مربوط به الکتریسیته را برایتان روشن کنیم. ببینید چگونه آهنرباها در پرواز کردن به پرندگان کمک می‌کنند؛ و با خانواده‌ی اتم که در یک مدار الکتریکی به سر و کول یکدیگر می‌زنند، ملاقات کنید. شوک الکتریسیته با خودآزمایی‌های جالب، معلم آزمایی‌های مچ‌بازکن و تصاویری جاندار، کتابی است انباشته از اطلاعات!
تاکنون هیچگاه، علم تا این اندازه ترسناک نبوده‌است!


خرید کتاب شوک الکتریسیته
جستجوی کتاب شوک الکتریسیته در گودریدز

معرفی کتاب شوک الکتریسیته از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شوک الکتریسیته


 کتاب قهرمان سرزمین زمرد
 کتاب اسطوره
 کتاب آرتمیس
 کتاب پیانوی خودنواز
 کتاب حقایق هولناک درباره زمان و نیروها
 کتاب صداهای ترسناک