کتاب پختستان

-داستان علمی تخیلی

سال نشر: 1388

Flatland: A Romance of Many Dimensions is an 1884 science fiction novella by the English schoolmaster Edwin Abbott Abbott. As a satire, Flatland offered pointed observations on the social hierarchy of Victorian culture.


خرید کتاب پختستان
جستجوی کتاب پختستان در گودریدز

معرفی کتاب پختستان از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پختستان


 کتاب عطش مبارزه
 کتاب مریخی
 کتاب در آسمان
 کتاب جزیره اسرار آمیز
 کتاب ایزدان هم
 کتاب از “آ” به “خ”