کتاب پیانوی خودنواز

اثر کورت ونه گات از انتشارات سبزان - مترجم: زهرا طراوتی-داستان علمی تخیلی

Kurt Vonnegut’s first novel spins the chilling tale of engineer Paul Proteus, who must find a way to live in a world dominated by a supercomputer and run completely by machines. Paul’s rebellion is vintage Vonnegut—wildly funny, deadly serious, and terrifyingly close to reality.


خرید کتاب پیانوی خودنواز
جستجوی کتاب پیانوی خودنواز در گودریدز

معرفی کتاب پیانوی خودنواز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پیانوی خودنواز


 کتاب پرتقال کوکی
 کتاب ما یادآوری کاملی را برای شما ممکن می سازیم
 کتاب ماناموکی: افسانه ای از یک سرزمین آرمانی
 کتاب مجموعه ناهمتا
 کتاب پرواز
 کتاب گل هایی به یاد آلجرنون